PDF
Forbrugerprisindeks 2015M07 til 2018M07 den originale.pdf
PDF
Forbrugerprisindeks 2015M07 til 2018M07 med sommerhus.pdf
Excel
Nettoprisindeks for 11.2.0.2 Specialudtræk fra DST af 20181102.xlsx