:: Obrazac ŠV-20
Download
Google Docs
Izjava o svojevoljnom izjašnjavanju kao pripadnika romske nacionalne manjine
Download
Google Docs
Izjava za kandidate koji su srednju školu završili pre tekuće školske godine
Download
Google Docs
Izjava za pripadnike srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja
Download
Google Docs
Preporuka nacionalnog saveta romske nacionalne manjine