Download
Google Docs
Berserk-MMA-Stadgar-20190308.docx
Excel
Bokslut BERSERK MMA 2019.xlsx
Download
Google Docs
Dagordning årsmöte 2020
Download
Google Docs
Proposition BJJ
Download
Google Docs
Protokoll årsmöte 2020
PDF
Protokoll_arsmote_2020_signerad_av_2.pdf
Download
Google Docs
Verksamhetsberättelse 2019 Berserk MMA