Download
1. PLATÓ
Download
2. ARISTÒTIL
Download
3. DESCARTES
Download
4. HUME
Download
5. KANT
Download
6. MARX
Download
7. NIETZSCHE
Download
Google Docs
AUTORS COMENTARI DE TEXT UIB 2005-2020
Download
Google Docs
Consells per l’elaboració del comentari de text segons l’estructura de la prova de Selectivitat 2020
Download
Google Docs
Còpia de PREGUNTES DE COMPARACIÓ APAREGUDES A LA SELECTIVITAT ORDENADES PER AUTORS
Download
Google Docs
Còpia de TEXTOS HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA SELECTIVITAT
PDF
Examens 2011-2020.pdf
PDF
filosofiaii2020junycrit.pdf
PDF
Llibre presentacions i textos.pdf
Download
Google Docs
SEGONA PREGUNTA PER AUTORS - TEORIES 2011-2020
Download
Google Docs
Temes_essencials_autors_2021
Download
Google Docs
TERCERA PREGUNTA - COMPARACIONS 2011-2020