Word
качено 15.01.2020г. Обява ТЗ 2020.doc
Word
качено 15.01.2020г. Поименен списък към Решението.doc
Word
качено 15.01.2020г. Решение откриване на конкурс 2020.doc
Word
качено 31.01.2020г. заповед определяне изпълнител.doc
PDF
качено 31.01.2020г. протокол 2020.pdf