Word
1. [PĐKDT] _ Tên đội thi (1).docx
Word
2_[TTDA]_ Tóm tắt dự án (1).docx
Google Forms
Đơn đăng ý Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp sinh viên HVNH - Startup BA 2022
PDF
Thể lệ cuộc thi Startup 2022.pdf