PDF
.ตัวชี้วัดแผน สพฐ. ปี 2563 ล่าสุด 29 เม.ย.63.pdf
PDF
1_แบบติดตามมาตารฐานสำนักงานเขต_ตัวชี้วัดช.pdf
PDF
DL-COVID19 ศน.อานนท์.pdf
PDF
krs_คำรับรอง ปรับปรุงทุกตัวชี้วัดโรงเรียน.pdf
PDF
Presentation Local ศน. จิรา.pdf
PDF
QR Code ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึก.pdf
PDF
เกณฑ์การประเมินข้าราชการครู.pdf
PDF
คู่มือนิเทศ28042020.pdf
PDF
คู่มือนิเทศและคู่มือประเมินผล2563 ผอ.ฉัตรชัย.pdf
PDF
คู่มือประเมิน28042020.pdf
PDF
คู่มือประเมินผู้อำนวยการ.pdf
PowerPoint
นำเสนอ ผอ. ภัทธศาสน์ มาสกุล.pptx
PDF
นำเสนอประเมินเขต ผอ ภัทธศาสน์.pdf
PDF
ประเมินผอ. ครู รองสุพิชญ์.pdf
PDF
เหลียวหลัง แลหน้า (ส่งpdf) (1).pdf