Name
Owner
File size
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
Sep 25, 2020
7.6 MB
พ.ร.บ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547.pdf
Sep 25, 2020
423 KB
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ.pdf
Sep 25, 2020
123 KB
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ.pdf
Sep 25, 2020
400 KB
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย.pdf
Sep 25, 2020
467 KB
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
Sep 25, 2020
2.5 MB
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐาระ.pdf
Sep 25, 2020
1.2 MB
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf
Sep 15, 2022
58 KB