Download
Material de premsa
Download
Google Docs
CAST_Nota de Premsa - XIII INDIFEST 2020
Download
Google Docs
CAT_Nota de Premsa - XIII INDIFEST 2020
Word
EUS_Prentsa Oharra - XIII INDIFEST 2020.docx
Download
Google Docs
Programació Indifest 2020 (Detall)