Download
P.01_Soutěžní zadání
Download
P.02_Hranice řešeného území
Download
P.03_Katastrální mapa
Download
P.04_Geodetické zaměření
Download
P.05_Majetková mapa
Download
P.06_3D model
Download
P.07_Ortofoto
Download
P.08_Dendrologický průzkum
Download
P.09_Dopravní studie a data
Download
P.10_Studie bytových domů
Download
P.11_Historické podklady
Download
P.12_Fotodokumentace
Download
P.13_Územní plán
Download
P.14_Vyhodnocení participačních aktivit
Download
P.15_Vzor portfolia referenčních prací a soutěžních panelů
Download
P.16_Vzor čestného prohlášení o splnění odstavce 4.1 a) a odstavce 4.1 b)
Download
P.17_Vzor bilanční tabulky
Download
P.18_Informace k elektronickému podání nabídky
Download
P.19_Rozsah plnění veřejné zakázky
Download
P.20_Povinná nadhledová fotografie pro zákres
Download
P.21_Vzor čestného prohlášení o zapojení dopravního inženýra
Download
P.22_Půdorys budovy 2184/2
Download
P.23_Harmonogram a průběh komentované vycházky a kulatých stolů s veřejností
Download
P.24_Geodetické doměření
Download
P.25_Koordinační situace parkoviště P+R u ulice Fr. Diviše
Download
P.26_Dokumentace stávajících budov v ulici U Starého nádraží
Download
P.27_Plány cyklistických tras