PDF
Các vấn đề thường gặp với Google Shopping Ads.pdf
PDF
Gioi-thieu-Google-Shopping-Adsplus-2018-1.pdf
Excel
Google-Merchant-Center-feed-Category (1).xlsx
PDF
Hướng dẫn cài đặt Google Shopping.pdf
Video
Hướng dẫn toàn tập cách tạo quảng cáo Google Shopping - Kiemtiencenter.mp4
PDF
Yêu cầu để chạy được quảng cáo mua sắm – Google Shopping.pdf