Download
BIOLOGIA.Descripció optatives departament biologia
Download
Departament Tecnologia (Tecnologia 4t ESO, TIC 4t ESO, TIC I i II batx, Tecnologia Industrial I i II, Imatge i so)
Download
Economia
Download
FÍSICA I QUÍMICA
Download
Geografia i història
Download
Matemàtiques
Download
Música
Download
PLÀSTICA
PDF
ALEMANY MOTIUS PER APRENDRE'L.pdf
PDF
Cultura clàssica.pdf
PDF
Examen Global Física Solucions.pdf
Google Drive Shortcut
LITERATURA UNIVERSAL : OPTATIVA 1º BAXT 2020
PDF
LITERATURA UNIVERSAL 1r de batxillerat 21-22.pdf
PDF
Llatí 4t.pdf
PDF
Llatí i Grec Batxillerat.pdf
PDF
perque psicologia.pdf