Download
Advanced course of surfical geology in ore exploration
Download
Fysikaalinen sedimentologia
Download
Geokemian analytiikka
Download
Geokemian Peruskurssi
Download
Geologian Peruskurssi II
Download
Geomekaniikka
Download
GIS ja paikkatiedon perusteet 1
Download
Glasiaaligeologian perusteet
Download
Hydrologia Geotieteissä
Download
Hydrologian ja Hydrogeofysiikan Perusteet
Download
Introduction to ore mineralogy
Download
Johdatus Geofysiikkaan
Download
Johdatus Kaivannaisalaan
Download
Johdatus Kiinteän Maan Geofysiikkaan
Download
Johdatus Suomen kallioperägeologiaan
Download
Johdatus Suomen Maaperägeologiaan ja maaperän raaka-ainevaroihin
Download
Kvartääristratigrafia
Download
Louhinta ja kaivostekniikka
Download
Maa- ja kallioperän geofysikaaliset tutkimusmenetelmät
Download
Maaperägeologinen malminetsintä
Download
Magmatic ore deposits
Download
Malmigeologia
Download
Matematiikka Kauppatieteilijöille
Download
Metamorfistenkivien petrologia
Download
Mineralogian Peruskurssi
Download
Mining Engineering
Download
Optinen Mineralogia
Download
Ore Geology and Society
Download
Quaternary geology of Fennoscandia
Download
Rakennegeologia
Download
Rikastustekniikan perusmenetelmät
Download
Rikastustekniikan perusta
Download
Rock Mechanics
Download
Sedimenttikivien petrologia
Download
Seismologia ja Maan rakenne
Download
Special Questions in Quaternary Geology - Quantitative Evaluation of Minerals in Sediments and Rocks
Download
Structural geology for economic geologists
Download
Suomen Maaperägeologia
Download
Vihreä kemia
Download
Yleinen ja Epäorgaaninen Kemia A
Download
Yleinen Mineralogia
Download
Ympäristögeologia
Download
Ympäristökemia