PowerPoint
Hallituskausi käyntiin.pptx
PowerPoint
Hallitustoiminta ja sen pelisäännöt.pptx
Download
Google Docs
Järjestön-hallinto-ja-talouskoulutus
PDF
Järjestön-hallinto-ja-talouskoulutus.pdf
PDF
Järjestösemman ev-koulutus.pdf
PowerPoint
Järjestösemman ev-koulutus.pptx
PDF
JYY-esitys järjestöseminaari.pdf
PowerPoint
Kansainväliset asiat.pptx
PDF
Kehitysyhteistyö.pdf
Download
Google Docs
Linkit Prezi-esityksiin
PowerPoint
Vaikuttavuutta viestintään.pptx
Download
Google Slides
Yhdenvertaisuuden edistäminen järjestötoiminnassa
Download
Google Slides
Yhdenvertaisuus järjestöissä -esitys
PowerPoint
Yhdenvertaisuus järjestöissä .pptx
Download
Google Slides
Yhdenvertaisuusvastaava ja häirintäyhdyshenkilö -järjestösemmassa
PDF
ympäristö_kehy_semmaan2019.pdf