Download
Arkivert
Word
2017_MAL_Lover for klubber 2017.docx
PDF
2018_Hiprøveregler_2018-2020.pdf
PDF
2018_Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund_godkj_av_NKK.pdf
PDF
2018_Regler NM_NORD_DREV_ 01012018.pdf
PDF
2019 Utstillingregler.pdf
PDF
2020_Blod- og fersksporprøver_Regelverk.pdf
PDF
Championatregler pr 01.01.2020.pdf
PDF
Hva betyr merkene.pdf
PDF
NDF_Vedtatt_handlingsplan_2021-2023.pdf
PDF
Regler for avls- og oppdretterpriser.pdf
PDF
Regler for oppdretternaalen.pdf
PDF
Retningslinjer for tildeling av NDFs hederstegn Blaa naal.pdf