PDF
1คุรุสภา_หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู.pdf
PDF
2.ว 27 กคศ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งชขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ.pdf
PDF
3.1ว 24 กคศ. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
PDF
3.ว 24 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (1).pdf
PDF
4. ว 9 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต.pdf
PDF
5 ว 8 หลักเกณฑ์ และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น.pdf
PDF
6 ว 7 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต.pdf
PDF
6.1ว 7 กคศ. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู.pdf
PDF
7.ว 5 กคศ. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
PDF
ว9_2564.pdf
PDF
ว23_2564.pdf
PDF
ว23_แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf