Name
Owner
File size
1คุรุสภา_หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู.pdf
Owner hidden
Sep 9, 2020
310 KB
More info (Alt + →)
2.ว 27 กคศ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งชขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ.pdf
Owner hidden
Sep 9, 2020
631 KB
More info (Alt + →)
3.1ว 24 กคศ. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
Owner hidden
Sep 9, 2020
79 KB
More info (Alt + →)
3.ว 24 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (1).pdf
Owner hidden
Sep 9, 2020
844 KB
More info (Alt + →)
4. ว 9 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต.pdf
Owner hidden
Sep 9, 2020
74 KB
More info (Alt + →)
5 ว 8 หลักเกณฑ์ และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น.pdf
Owner hidden
Sep 9, 2020
409 KB
More info (Alt + →)
6 ว 7 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต.pdf
Owner hidden
Sep 9, 2020
48 KB
More info (Alt + →)
6.1ว 7 กคศ. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู.pdf
Owner hidden
Sep 9, 2020
70 KB
More info (Alt + →)
7.ว 5 กคศ. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
Owner hidden
Sep 9, 2020
107 KB
More info (Alt + →)
ว9_2564.pdf
Owner hidden
Sep 17, 2022
12.8 MB
More info (Alt + →)
ว23_2564.pdf
Owner hidden
Sep 17, 2022
76 KB
More info (Alt + →)
ว23_แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf
Owner hidden
Sep 17, 2022
48.3 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder