Download
ВИХОВНІ ТРАДИЦІЇ НАРОДІВ СВІТУ ( міжфак.)
Download
КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ (міжфакульт)
Download
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ( ФАК. Між. екон. від.)
Download
МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Download
ОСНОВИ ПЕДАГОГИКИ ТА МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ (філологічний факул.)
Download
ПЕДАГОГІКА ( перший бак. РБЕКС)
Download
ПЕДАГОГІКА ( фак. ГГРТ)
Download
ПЕДАГОГІКА ( Факульт. іноз. мов. . перший бакал. ДЕННА фома)
Download
ПЕДАГОГІКА (біолог.факул.)
Download
ПЕДАГОГІКА (перший бак. Хімічний фак.)
Download
ПЕДАГОГІКА (факул. психології)
Download
ПЕДАГОГІКА (філосовський факульт. перший бакал.)
Download
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ ( філососький факул. другий магістерський)
Download
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ (істор. фак.) другий магіст
Download
ПЕДАГОГІКА ДЛЯ БАТЬКІВ (МФД)
Download
ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ ( фаульт. РБЕКС)
Download
ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ ( фізичний фак. другий магістерський)
Download
ПЕДАГОГІКА УСПІХУ (МФД)
Download
ПОКОЛІННЯ Х, Y, Z ТА ВИКЛИКИ СУЧСНОСТІ ( міжфакульт.)
Download
СЕКРЕТИ УСПІШНОГО ЛІДЕРА МЕТОДИ, ПРАКТИКИ, ТЕХНОЛОГІЇ
Download
СУЧАСНІ ПСИХОЛОГО -ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ (Міжфак)