Download
Co 5 step (ครูจันทิมา)
Download
do dee
Download
green and clean
Download
leaning active
Download
mom day 62
Download
Morning-Eng
Download
New folder
Download
news
Download
sciday 62
Download
scout
Download
กตปน
Download
กตปน-63-ไฟล์เขต
Download
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Download
กิจกรรมประจำวัน(กพ63)
Download
กีฬาสีภายใน
Download
แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียนเขต
Download
คณะครูศึกษาดุงาน
Download
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม-2562
Download
จดหมายข่าว
Download
จิตอาสา บริษัทสร้างการดี
Download
ถวายกัณฑ์เทศน์62
Download
บำเพ็ญประโยชน์(25-11-62)
Download
ประชุม คกก
Download
ประชุม ผบ.(พ.ย.62)
Download
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/2563
Download
ปัจจัยพื้นฐาน 2-62
Download
ปัจจัยพื้นฐานยากจน 1
Download
ผอ.เขตตรวจเยี่ยม
Download
พิธีไหว้ครู 2563
Download
มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรมระดับเขต
Download
มอบทุนการศึกษา
Download
รับทุนพระ25-02-63
Download
รูปกิจกรรมค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2562
Download
ลอยกระทง62
Download
วันคริสมาสต์2019
Download
วันครู63
Download
วันเด็ก63
Download
ศธจเก็บตัวชี้วัด
Download
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ69-62
Download
อบรม หนูไม่จมน้ำ