PDF
GZS Bilans.pdf
PDF
GZS Informacja dodatkowa.pdf
PDF
GZS Rachunek zysków i strat.pdf
PDF
GZS Zestawienie zmian w funduszu.pdf