Word
00 - READ ME FIRST - Guidelines Myportfolio.docx
Word
01 - Muka Hadapan.docx
Word
02 - Maklumat Pegawai.docx
Word
03 - Jadual Pengemaskinian.docx
Word
04 - Kandungan.docx
Word
05 - Carta Organisasi.docx
Word
06 - Carta Fungsi Bahagian Unit.docx
Word
07 - Aktiviti-aktiviti Bagi Fungsi.docx
Word
08 - Deskripsi Tugas.docx
Word
09 - A1 Proses Kerja - Antenatal.docx
Word
09 - A2 Proses Kerja - Postnatal.docx
Word
09 - A3 Proses Kerja - Kanak-kanak.docx
Word
09 - A4 Proses Kerja - OPD.docx
Word
09 - A5 Proses Kerja - Penyakit Kronik.docx
Word
09 - A6 Proses Kerja - Carta Alir - Senarai Semak Template.docx
Word
10 - Senarai Undang-undang - Peraturan - Punca Kuasa.docx
Word
11 - Senarai Borang.docx
Word
12 - Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai.docx
PowerPoint
Carta Fungsi_BPK - Setiap Unit.pptx
Compressed Archive
myportfolio - syafiq.rar
PDF
PKPA BIL.4_2018-myportfolio Panduan Kerja Sektor Awam-JD-JOB DESCRIPTION.pdf
Download
Google Sheets
PUNCA KUASA MO
Excel
PUNCA KUASA MO.xlsx
Word
Senarai Seperator.docx