Download
(1) MAREC - PARTNERSTVA ZA DOSEGANJE CILJEV I CILJ 17.
Download
(2) APRIL - ODGOVORNA PORABA IN PROIZVODNJA I CILJ 12.
Download
(3) MAJ - KAKOVOSTNO IZOBRAZEVANJE I CILJ 4.
Download
(4) JUNIJ - ČISTA VODA IN SANITARNA UREDITEV I CILJ 6.
Download
(5) JULIJ - PODNEBNI UKREPI I CILJ 13.
Download
(6) AVGUST - ŽIVLJENJE NA KOPNEM I CILJ 15.
Download
(7) SEPTEMBER - ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE I CILJ 3.
Download
(8) OKTOBER - DOSTOJNO DELO IN GOSPODARSKA RAST I CILJ 8.
Download
(9) NOVEMBER - ODPRAVA REVŠČINE I CILJ 1.
Download
(10) - DECEMBER - ZMANJŠANJE NEENAKOSTI I CILJ 9.
Download
(11) - JANUAR - ENAKOST SPOLOV I CILJ 10.
Download
DIGITALNA DELAVNICA
Download
PREDSTAVITVENI VIDEO PROJEKTA #ZP