Download
ĀSD vadītāja amata kandidāti
Download
JFD vadītāja amata kandidāti / padomnieks
Download
Lietveža amata kandidāti
Download
Prezidenta amata kandidāti
Download
Projektu koodinatora amata kandidāti / Izglītības un Kultūras daļas