Name
Owner
File size
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2017_002 FIN.pdf
Owner hidden
Mar 29, 2018
468 KB
More info (Alt + →)
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2017_003 ROZVAHA.pdf
Owner hidden
Mar 29, 2018
558 KB
More info (Alt + →)
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2017_005 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY.pdf
Owner hidden
Mar 29, 2018
481 KB
More info (Alt + →)
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2017_006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017 REKAPITULACE.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2018
341 KB
More info (Alt + →)
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2017_007 PŘÍLOHA.pdf
Owner hidden
Mar 29, 2018
696 KB
More info (Alt + →)
Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva obce
Owner hidden
Oct 30, 2018
Download
More info (Alt + →)
Závěrečný účet obce za rok 2017 - úvodní strana - opatření k nápravě chyb a nedostatků.pdf
Owner hidden
Jun 14, 2018
354 KB
More info (Alt + →)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zábřezí-Řečice - IČ 00580872 za rok 2017.pdf
Owner hidden
Apr 5, 2018
439 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder