Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
PDF
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2017_002 FIN.pdf
PDF
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2017_003 ROZVAHA.pdf
PDF
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2017_005 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY.pdf
PDF
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2017_006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017 REKAPITULACE.pdf
PDF
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2017_007 PŘÍLOHA.pdf
Download
Google Docs
Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva obce
PDF
Závěrečný účet obce za rok 2017 - úvodní strana - opatření k nápravě chyb a nedostatků.pdf
PDF
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zábřezí-Řečice - IČ 00580872 za rok 2017.pdf