PDF
Lauka Põhikooli õppekava (pdf)
PDF
Lisa02_IngliseKeel_ainekava_Lauka.pdf
PDF
Lisa03_VeneKeel_ainekava_Lauka.pdf
PDF
Lisa05_Loodusõpetus_ainekava_Lauka.pdf
PDF
Lisa06_Bioloogia_ainekava_Lauka.pdf
PDF
Lisa07_Geograafia_ainekava_Lauka.pdf
PDF
Lisa08_Füüsika_ainekava_Lauka.pdf
PDF
Lisa09_Keemia_ainekava_Lauka.pdf
PDF
Lisa11_Ajalugu_ainekava_Lauka.pdf
PDF
Lisa12_Ühiskonnaõpetus_Ainekava_Lauka.pdf
PDF
Lisa13_Muusikaõpetus_ainekava_Lauka.pdf
PDF
Lisa14_Kunst_ainekava_Lauka.pdf
PDF
Lisa16_Käsitöö_kodundus_ainekava_Lauka.pdf
PDF
Lisa17_Tehnoloogiaõpetus_ainekava_Lauka.pdf
PDF
Lisa19_informaatikaainekava_Lauka.pdf
PDF
Lisa20_kodulugu_ainekava_Lauka.pdf
Download
Google Docs
Lisa21_Kirjandiõpetus_ainekava_Lauka
PDF
Lisa21_Kirjandiõpetus_ainekava_Lauka.pdf