Name
Owner
File size
Gamla programmet
Owner hidden
Feb 18, 2020
Download
KSV-101 Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland
Owner hidden
Nov 21, 2020
743 KB
More info (Alt + →)
KSV-101 Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland 2018.pdf
Owner hidden
Feb 18, 2020
91 KB
More info (Alt + →)
KSV-101 Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland.jpeg
Owner hidden
Nov 21, 2020
116 KB
More info (Alt + →)
KSV-206 Tillämpad mikroekonomi - Tentfrågor 2023.docx
Owner hidden
May 15, 2023
555 KB
More info (Alt + →)
KSV-401 Samhällsvetenskapernas metodologi 2018.pdf
Owner hidden
Feb 18, 2020
52 KB
More info (Alt + →)
KSV-401 Samhällsvetenskapernas metodologi 2020.jpg
Owner hidden
Mar 8, 2020
5 MB
More info (Alt + →)
KSV-402 Introduktion till statistik 14.12.2020 e-tent.pdf
Owner hidden
Dec 14, 2020
474 KB
More info (Alt + →)
KSV-402 Introduktion till statistik TENT 2022.pdf
Owner hidden
Mar 11, 2022
379 KB
More info (Alt + →)
KSV-403 Datainsamling och multivariat analys e-tent 11.12.2020.pdf
Owner hidden
Dec 11, 2020
261 KB
More info (Alt + →)
KSV-403 Datainsamling och multivariat analys våren 2021 Moodletent.jpg
Owner hidden
Mar 5, 2021
676 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder