Name
Owner
File size
1. Infographic 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
2. Inforgraphic 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
3. Tài liệu tuyên truyền về Covid-19
Owner hidden
Feb 22, 2020
Download
4. Infographic lịch sử và thành tựu Đảng bộ TPHCM
Owner hidden
Feb 21, 2020
Download
10. Căn cứ cách mạng Thành Đoàn
Owner hidden
Mar 12, 2020
Download
11. Lịch sử Đoàn
Owner hidden
Mar 25, 2020
Download
5. Phim tư liệu Đảng Cộng sản Việt Nam - Những móc son chói lọi.mp4
Owner hidden
Feb 22, 2020
28.3 MB
More info (Alt + →)
6. Phim tư liệu - Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng.mp4
Owner hidden
Feb 22, 2020
1.33 GB
More info (Alt + →)
7. Videoclip Các cặp giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.mp4
Owner hidden
Feb 22, 2020
13.2 MB
More info (Alt + →)
8. Music video - Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn (Thật bất ngờ Cover).mp4
Owner hidden
Feb 21, 2020
56.3 MB
More info (Alt + →)
9. Music video - Liên khúc lý Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn.mp4
Owner hidden
Feb 22, 2020
169.3 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder