PDF
Årsredovisning 20181231.pdf
Download
Google Docs
Dagordning extra årsmöte 2019
PDF
Extrainsatt årsmöte 2019.pdf
PDF
Folk You - Revision 2018.pdf
PDF
Folk You RB 2018 ej påskriven.pdf
Download
Google Docs
Kopia av Årsmötesprotokoll 2019
PDF
Kopia av Budget 2019.pdf
Download
Google Docs
Protokoll Extrainsatt årsmöte 2019
PDF
Stadgar för Folk you 190518.pdf