PDF
Agenda_årsmöte_2020.pdf
Download
Google Docs
Budget 2018
PDF
Budgetförslag_2020.pdf
Download
Google Docs
Dagordning för årsmöte
PDF
Protokoll årsmöte för Föreningen Malmö Historiska fäktskola 2020-02-23.pdf
Word
Revisionsberättelse.docx
PDF
Stadgeändringar.pdf
Download
Google Docs
Utlåtanden
Download
Google Docs
Verksamhetsberättelse
Download
Google Docs
Verksamhetsplan
PDF
Verksamhetsplan_2020 verksamhetsberättelse_2019.pdf