Download
Google Docs
Activitat 1 - Català. Cançó "Buscarem la sort"
Download
Google Docs
Activitat 2 - Català. Comprensió biografia David Ros
Word
Activitat 3. JJOO Català.docx
Word
Activitat 4. JJOO Castellà.docx
Word
Activitat 5 JJOO Matemàtiques.docx
Word
Activitat 6 JJOO Medi.docx
Word
Activitat 7. Conferència olímpica.docx
Word
Activitat 8. Castellà Comprensió curtmetratge LOU.docx
Word
Activitat 9. Matemàtiques El viatge a N. York i ampliació.docx
PDF
Activitat-8-Explicació treball de valors en castellà.docx.pdf
Word
Còpia de Activitat 5 JJOO Matemàtiques.docx
Download
Google Docs
CS AGENDA ALUMNES (ABRIL)
PDF
English - Quizizz.docx.pdf
PDF
Explicació de totes les tasques.docx.pdf
Word
PÀGINES WEB INTERESSANTS.docx