Name
Owner
File size
SALA 1_SESSIÓ 1: Mates globalitzades i Educació Física. Matemàtiques interdisciplinars i per projectes..pdf
Owner hidden
Jun 27, 2020
234 KB
More info (Alt + →)
SALA 1_SESSIÓ 2: Màgia i Mates a l'aula. Recurs per aprendre matemàtiques..pdf
Owner hidden
Jun 27, 2020
167 KB
More info (Alt + →)
SALA 2_SESSIÓ 1: Les mates de sempre. Mates confinades. Eines per treballar des de casa..pdf
Owner hidden
Jun 27, 2020
360 KB
More info (Alt + →)
SALA 2_SESSIÓ 2: Matemàtiques i jocs. Aprendre de manera lúdica i divertida. (1).pdf
Owner hidden
Jun 28, 2020
351 KB
More info (Alt + →)
SALA 3_ SESSIÓ1: Exploding dots_ Recurs per aprendre aritmètica..pdf
Owner hidden
Jun 28, 2020
602 KB
More info (Alt + →)
SALA 3_ SESSIÓ2:La conversa telematemàtica. Preguntes enriquidores..pdf
Owner hidden
Jun 28, 2020
366 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder