Download
NÁVRH - Závěrečný účet obce Zábřezí-Řečice za rok 2020 - Vyvěšeno 20.5.2021
PDF
01 - Výkaz FIN 2020.pdf
PDF
02 - Rozvaha 2020.pdf
PDF
03 - Výkaz zisku a ztráty.pdf
PDF
04 - Příloha.pdf
PDF
854510613_0_Zábřezí-Řečice záznam.pdf
PDF
DÍLČÍ_854510570_0_Zábřezí-Řečice.pdf
PDF
priloha_909206441_0_Zábřezí-Řečice záznam.pdf
PDF
závěrečný účet 2020.pdf
PDF
Závěrečný účet obce za rok 2020 - úvodní strana - opatření k nápravě chyb a nedostatků.pdf