Name
Owner
File size
NÁVRH - Závěrečný účet obce Zábřezí-Řečice za rok 2020 - Vyvěšeno 20.5.2021
May 27, 2021
Download
01 - Výkaz FIN 2020.pdf
Oct 13, 2021
503 KB
02 - Rozvaha 2020.pdf
Oct 13, 2021
145 KB
03 - Výkaz zisku a ztráty.pdf
Oct 13, 2021
89 KB
04 - Příloha.pdf
Oct 13, 2021
345 KB
854510613_0_Zábřezí-Řečice záznam.pdf
Dec 24, 2020
370 KB
DÍLČÍ_854510570_0_Zábřezí-Řečice.pdf
Dec 24, 2020
483 KB
priloha_909206441_0_Zábřezí-Řečice záznam.pdf
May 20, 2021
402 KB
závěrečný účet 2020.pdf
May 20, 2021
281 KB
Závěrečný účet obce za rok 2020 - úvodní strana - opatření k nápravě chyb a nedostatků.pdf
Jun 30, 2021
234 KB