PDF
Giấy chứng nhận đầu tư ngày 03.08.2020.pdf
PDF
Giay phep mo ban 07.05.2021.pdf
PDF
Giấy phép xây dựng ngày 07.01.2021.pdf
PDF
Phe duyet dieu chinh quy hoach 1-500.pdf
PDF
QĐ 708 về giao đất ngày 11.12.2019.pdf
PDF
QĐ 725 về giao đất ngày 17.9.2018.pdf
PDF
QĐ phân lô bán nền số 3778 ngày 14.10.2021 (1).pdf
PDF
TB 468 về đủ điều kiện huy động vốn.pdf