Download
01-ประชุมกรรมการสถานศึกษา
Download
02-นายอำเภอ&สาธารณสุข เยี่ยมชมห้องเรียนพร้อมให้คำปรึกษา
Download
03-ประชุมครูเปิดภาคเรียน
Download
04-มอบทุนนักเรียนยากจน
Download
05-ประชุมแนวทางการปฏิบัติเมื่อเปิดโรงเรียน
Download
06-ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน
Download
07-เปิดเทอมวันแรก
Download
08-แจกหน้ากากอนามัย จากบริบัทบ้านปู
Download
09-ประชุมครูชี้แจงปัญหาและแก้ไขให้ตรงจุด
Download
10-ตัวแทนนักเรียนให้ความรู้วันเข้าพรรษา
Download
11-ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Vovid-19)
Download
12-นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ยุค Covid-19
Download
13-เยี่ยมหอพักนักเรียน
Download
14-มอบทุนการศึกษานักเรียนประพฤติดี
Download
15-ประชุมครูวันที่ 29
Download
16-มอบเกียรติบัตรนักเรียนช่วยเหลืองานกู้ภัย
Download
17-แปรงฟันๆ
Download
18-ประชุมกิจการนักเรียน
Download
19-แสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
Download
20-ซ้อมสวนสนามลูกเสือ
Download
21-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Download
22-เยี่ยมชมโรงเรียน
Download
23-การแข่งขันทูบีนัมเบอร์วัน
Download
24-กิจกรรมอบรมการกระโดดเชือก
Download
25-ประชุมครูเรื่องการประเมิน IIT
Download
26-ทำพานไหว้ครู
Download
27-วันไหว้ครู
Download
28-มอบเกียรติบัตรสภานักเรียน
Download
29-นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
Download
30-มอบเกียรติบัตร To Be Number One
Download
31-มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน
Download
32-อบรมการให้แรงบรรดาลใจ นักเรียน ม.6
Download
33-อบรมยุวกาชาดป้องกันภัยโควิค-19
Download
34-วันเยาวชนแห่งชาติ
Download
35-วันเยาชนแห่งชาติ ที่แท้ทรู
Download
36-ค่ายรักษ์ศิลป์ล้านนาครั้งที่ 10
Download
37-อบรมDLIT
Download
38-สานสายใยมุทิตา ครูปนัดดา วิไลรัตร์
Download
39-แจกหน้ากากอนามัย
Download
40-อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
Download
41-มอบเกียรติบัตร to be number 1
Download
42-พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคลัายวันสวรรคต
Download
43-อบรม E-School
Download
44-มอบอุปกรณ์การกีฬาและเรื่องดนตรีให้โรงเรียน
Download
CMW Indy
Download
Teacher Tony (ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง)
Download
VDO New normal
Download
กิจกรรมยุวกาชาด
Download
จิตอาสา
Download
บรรยากาศโรงเรียน