PDF
إعلان طلب اقتراح مشاريع خاص بانتقاء المشغلين الراغبين في ادماج الفئات المتضررة بجهة كلميم-واد نون.pdf
Word
مشروع دفتر التحملات الخاص بانتقاء المشغلين الراغبين في ادماج الفئات المتضررة لجهة كلميم-وادنون.docx