Name
Owner
File size
Анекс 1 ГПРШ 22-23..docx
Owner hidden
Feb 8, 2023
93 KB
More info (Alt + →)
АНЕКС 1 ДИГИТАЛНИ СВЕТ 3. РАЗРЕД И ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК.docx
Owner hidden
Feb 8, 2023
100 KB
More info (Alt + →)
Анекс 2 Програм рада просветног саветника.docx
Owner hidden
Feb 8, 2023
93 KB
More info (Alt + →)
ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
Owner hidden
Dec 16, 2022
1.3 MB
More info (Alt + →)
ГПРШ Милија Ракић 22 - 23.docx
Owner hidden
Feb 8, 2023
1.1 MB
More info (Alt + →)
Завршни рачун ОШ "Милија Ракић" за 2022. (941 Церовац)
Owner hidden
Mar 25, 2023
4.8 MB
More info (Alt + →)
ИЗВЕШТАЈ ГПРШ 21 22.docx
Owner hidden
Feb 8, 2023
591 KB
More info (Alt + →)
Извештај о постигнућима ученика на Завршном испиту 2021-22. година.docx
Owner hidden
Feb 8, 2023
32 KB
More info (Alt + →)
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЈА РАКИЋ“ У ЦЕРОВЦУ БРОЈ 510 ОД 23.06.2022. ГОДИНЕ.docx
Owner hidden
Mar 2, 2023
29 KB
More info (Alt + →)
Нов школски програм 22-26.docx
Owner hidden
Feb 8, 2023
1.8 MB
More info (Alt + →)
ОБАВЕШТЕЊЕ БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ.docx
Owner hidden
Mar 26, 2023
14 KB
More info (Alt + →)
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА У ОШ“МИЛИЈА РАКИЋ“ У ЦЕРОВЦУ pohvaljivanju učenika.docx
Owner hidden
Mar 2, 2023
52 KB
More info (Alt + →)
списак награђених ученика.docx
Owner hidden
Jun 26, 2023
15 KB
More info (Alt + →)
Списак уџбеника који ће се користити у школској 2023/24. години..docx
Owner hidden
Apr 9, 2023
64 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder