Image
7 lietas kas ietaupa skolotāja laiku.png
Word
9 mācību notikumi efektīvai stundai.docx
Word
10 principi darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi.docx
Image
Ceļvedis vecākiem.png
PDF
Drošas mācības tiešsaistē.pdf
Image
Efektīva interneta izmantošana darbam un mācībām mājās.jpg
Image
Idejas atpūtas pauzēm_Valmieras ģim..png
PowerPoint
Idejas attālinātam interešu izglītības mācību procesam.pptx
Image
Ieteikumi drošākai Zoom lietošanai.jpg
Image
Ieteikumi drošākām MS video konfernecēm.jpg
Word
Ieteikumi pusaudžu mentālai veselībai krīzes apstākļos.docx
Image
IT Padomi.png
Download
Google Docs
Kopdejošanas stundas tautas dejotājiem
Download
Google Docs
Koru kopdziedāšanas nodarbības
Image
Mazais pieklājības ABC.jpg_large
Download
Google Docs
Nenosaukts dokuments
PDF
Padomi drošai whatsapp lietošanai.pdf
PDF
Padomi skolotājiem drošākām Zoom mācību stundām.pdf
PDF
Pamācība kā aizpildīt E-klases žurnālu.pdf
Download
Google Sheets
Platformas un online rīki
PDF
PPP rokasgramata.pdf
Download
Google Docs
Rīgas Interešu izglītības metodiskias centrs: Metodiskie ieteikumi un ideju krātuve attālinātai mācību procesa īstenošanai interešu izglītībā
PDF
Rokasgramata_skolotajiem_Tiessaiste.pdf
PDF
Skola2030_Vadlīnijas mācību satura plānošanai un īstenošanai COVID-19 laikā.pdf
Image
Skolotājiem staltai stājai.jpg
Download
Google Sheets
Video materiāli
PDF
VISC_Labās prakses piemēri attālinātās mācībās.pdf
Download
Google Docs
Zoom lietošana pamācība