Download
Video 2. stundai
Word
5.1 pielikums_aizpildits_piem_5_stunda.docx
Word
9R_noderes_9_stundai.docx
Word
AE_16_principi_noderes_2_3_stundai.docx
Word
ietver_dzives_cikla_blokshemu_5_stunda.docx
Word
Pielikums_1.1_aizpild_piem1.docx
Word
Pielikums_1.1_aizpild_piem2.docx
PDF
Plakats.pdf