Download
3ตุลาคม2557ประชุมเครือข่าย
Download
4-5ธันวาคม57งานวันพ่อ
Download
4พฤศจิกายน2557cleaningday
Download
5-9ประชามติโรงเรียน
Download
6พฤศจิกายน57]ลอยกระทงวัดกำแพงดิน
Download
12ธันวาคม57งานหลวงพ่อขวัญ
Download
12สิงหา-อำเภอสามง่าม
Download
13-8ส่งผอเกษม
Download
13-14กันยา57ศิลปะหัตถกรรม
Download
13กันยาอบรมวัยรุ่นจากเด็กสามง่าม
Download
15-8อบรมวัยรุ่น
Download
15กันยา57เตรียมประเมินคุณธรรม
Download
16กันยา57ประเมินโรงเรียน
Download
16ตุลาคม2557ผู้ว่าสัญจร
Download
17-19พฤศจิกายน57กีฬาสหระดับจังหวัด
Download
17กันยา57แข่งเรือวัดกำแพงดิน
Download
18กันยายน57อบรมeoffice
Download
19กันยา57ทัศนศึกษา
Download
22ธค57 พิจิตรแฟร์
Download
23ธันวาคม57ฟันดาก
Download
26กันยายน57มอบเกียรติบัตรพละ
Download
26ธันวาคม57เปิดกีฬาสหประถม
Download
26ธันวาคม57ผ้าป่าการกุศล
Download
27ตุลาคม57เปิดเทอมวันแรก
Download
29-7งานวัดกำแพงดินอบรม
Download
29ตุลา57แจกถ้วยเรือยาว-ล๊อคถ่ายเล่น
Download
31ตุลา57ฮาโลวีน
Download
การประเมิณคงสพาพโรงเรียนในฝัน
Download
กีฬาสหวิทยาเขต2+stockบึง
Download
กีฬาสหวิทยาเขต3
Download
เข้าค่ายลูกเสือ
Download
แข่งเรือกำแพงดิน 55
Download
งานขยะรีไซเคิล
Download
งานวันแม่5-8-57
Download
งานศพเจ้าอาวาสวัดศรี
Download
ชลประทานอบรมเรื่องน้ำ
Download
ชาเล้นเดย์
Download
ซ้อมมวยไทย
Download
ตรวจไฟฟ้า
Download
ต้อนรับรองนพคุณ
Download
ถ่ายโรงเรียน
Download
ทัศนศึกษาม.4
Download
ประชุมผู้ปกครอง15พค57
Download
ประเมินพอเพียง
Download
มวยไทย
Download
มวยไทยช่วงหลัง
Download
มวยไทยพิจิตร
Download
มวยไทยสนามพิจิตรสเตเดียม18กค57
Download
รวมงานปีใหม่57
Download
ระดมทุนกีฬาสี