Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
PDF
Biologinen luokittelu Keritty 2013.pdf
PDF
Fysikaalis-kemiallinen luokittelu Keritty 2013.pdf
PDF
Järvivesien laatuluokitus.pdf
Comma Separated Values
Keritty kasviplankton tilanne.csv
Excel
Keritty leväkukinta 1992-2016.xls
Excel
Keritty leväkukinta 1992-2016.xlsx
Word
Keritty vedenlaatu 21.7.2016 Jari Haapala.docx
Compressed Archive
Keritty vedenlaatu.mht
Word
Keritty vesilausunto 23.3.2015.docx
Word
keritty_Horppila.doc
Excel
Kerityn happitilanteen kehitys 2002-2016.xlsx
Excel
Kerityn klorofyllitilanteen kehitys 2002-2016.xlsx
PowerPoint
Kerityn veden laatu 5.7.2014 Timo Mikkola.pptx
Word
Kerityn veden tila 28.7.2019.doc
PDF
Liite3-Vedenlaatu-selitys-raja-arvot.pdf
Compressed Archive
Lopen järvien veden laatu.mht
PDF
Plankton tietoutta.pdf
Word
Punelia vesilausunto 13.3.2007.docx
Excel
Reports_20-07-2016 klorofylli-a.xlsx
PDF
Sinilevän tunnistaminen.pdf
Image
Suopursuruoste.jpg
PDF
Tiivistelmä ympäristöministeriölle annetuista lausunnoista Soidensuojelutyöryhmän ehdotuksesta soidensuojelun täydentämiseksi.pdf
PDF
Veden_laatu - HYVÄ JULKAISU.pdf
Word
Vedenlaadun arvosteluperusteet.docx