PDF
Balansrapport 2022.pdf
PDF
Fullmakt mall vgsf.pdf
PDF
Resultatrapport inkl budget 2022.pdf
PDF
Revisionsberättelse VGSF 2022.pdf
PDF
VGSF föredragningslista förslag årsmöte 2023.pdf
PDF
VGSF Nomineringar.pdf
PDF
VGSF Resultatrapport 2022 + förslag budget 2023.pdf
PDF
VGSF Röstlängd 2023.pdf
PDF
VGSF Verksamhetsberättelse 2022.pdf
PDF
VGSF Verksamhetsplan 2023.pdf