Name
Owner
File size
1. Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke -Vršenje usluge fizičko tehničko obezbeđenje, monitoring ... - 2021.docx
Owner hidden
May 26, 2021
23 KB
More info (Alt + →)
4. Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporuke.docx
Owner hidden
May 26, 2021
25 KB
More info (Alt + →)
5. Obrazac strukture cene.docx
Owner hidden
May 26, 2021
27 KB
More info (Alt + →)
6. Obrazac troškova pripreme ponude.docx
Owner hidden
May 26, 2021
20 KB
More info (Alt + →)
7. Model ugovora.docx
Owner hidden
May 26, 2021
36 KB
More info (Alt + →)
Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf
Owner hidden
May 26, 2021
50 KB
More info (Alt + →)
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima.pdf
Owner hidden
May 26, 2021
185 KB
More info (Alt + →)
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke.pdf
Owner hidden
May 26, 2021
43 KB
More info (Alt + →)
Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu.pdf
Owner hidden
May 26, 2021
207 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder