Name
Owner
File size
मेचीनगर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको इन्धन सुबिधा मापदण्ड २०७९.pdf
Owner hidden
Mar 16, 2023
4.3 MB
More info (Alt + →)
मेचीनगर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका सवारी साधन प्रयोग सम्बन्धि मापदण्ड २०७९.pdf
Owner hidden
Mar 16, 2023
4.2 MB
More info (Alt + →)
मेचीनगर नगरपालिकाको उद्यमशिलता र व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि नवप्रवतन कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७९.pdf
Owner hidden
Mar 17, 2023
7.8 MB
More info (Alt + →)
मेचीनगर नगरपालिकाको सार्वजनिक खर्च गर्ने मापदण्ड, २०७६.pdf
Owner hidden
Mar 16, 2023
320 KB
More info (Alt + →)
व्हिल चियर वितरण तथा हस्तान्तरण मापदण्ड २०७९.pdf
Owner hidden
Mar 17, 2023
768 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder