PDF
0_GDPR nariadenie 2016_679 .pdf
PDF
1_18_2018_Zz_zákon o ochrane osobných údajov platný od 25_05_2018 .pdf
PDF
2_153_2013_Zz_zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme .pdf
PDF
3_576_2004_Zz_zákon o zdravotnej starostlivosti .pdf
PDF
4_578_2004_Zz_zákon o poskytovateloch ZS.pdf
PDF
5_MU_9-8-2006 vykazovanie zdravotný výkonov .pdf
PDF
6_763_2004 Z.z. - Vyhláška o štandardoch pre zdravotnícku štatistiku.pdf
PDF
7_súhlas dotknutej osoby.pdf
PDF
8_Niektoré zákonné dôvody.pdf
PDF
9_eZdravie.pdf