Name
Owner
File size
0_GDPR nariadenie 2016_679 .pdf
Owner hidden
Mar 25, 2019
967 KB
More info (Alt + →)
1_18_2018_Zz_zákon o ochrane osobných údajov platný od 25_05_2018 .pdf
Owner hidden
Mar 25, 2019
1.1 MB
More info (Alt + →)
2_153_2013_Zz_zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme .pdf
Owner hidden
Mar 25, 2019
210 KB
More info (Alt + →)
3_576_2004_Zz_zákon o zdravotnej starostlivosti .pdf
Owner hidden
Mar 25, 2019
3.5 MB
More info (Alt + →)
4_578_2004_Zz_zákon o poskytovateloch ZS.pdf
Owner hidden
Mar 25, 2019
1.9 MB
More info (Alt + →)
5_MU_9-8-2006 vykazovanie zdravotný výkonov .pdf
Owner hidden
Mar 25, 2019
830 KB
More info (Alt + →)
6_763_2004 Z.z. - Vyhláška o štandardoch pre zdravotnícku štatistiku.pdf
Owner hidden
Mar 25, 2019
665 KB
More info (Alt + →)
7_súhlas dotknutej osoby.pdf
Owner hidden
Aug 19, 2020
294 KB
More info (Alt + →)
8_Niektoré zákonné dôvody.pdf
Owner hidden
Apr 9, 2019
348 KB
More info (Alt + →)
9_eZdravie.pdf
Owner hidden
Mar 25, 2019
2.3 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder