Video
Campus Tour Final.mp4
Video
KTLA - The Logo.mp4
Video
KTLA Fam sings the Andito Tayo Para Sa Isa't Isa Ang Christmas ID ng Pilipino.mp4
Video
KTLA History.mp4
Video
KTLA Hymn.mp4
Video
KTLA Institutional & Community Extension Activities.mp4
Video
KTLA Old Promotional Video.mp4
Video
KTLA PMVGO & Core Values.MP4
Video
KTLA Slideshow.mp4
Video
KTLA Uplifting Lives and Building Futures from Home - 2021 Theme Video I Supercut.mp4
Video
KTLA Uplifting Lives And Building Futures From Home - 2021 Theme.m4v