PDF
Okresný úrad Vranov nad Topľou,pozemkový a lesný odbor.pdf
PDF
Oznámenie o povinnosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájme..pdf
PDF
Verejná vyhláška. Územné rozhodnutie- Základňová stanica a rádi.pdf