PDF
#1.pdf
PDF
#2.pdf
PDF
#3.pdf
PDF
#4.pdf
PDF
#5.pdf
PDF
#6.pdf
PDF
#7.pdf
PDF
#8.pdf
PDF
#9.pdf
PDF
#10.pdf
PDF
#11.pdf
PDF
#12.pdf
PDF
#13.pdf
PDF
#14.pdf
PDF
#15.pdf
PDF
100_რჩევა_სათემო_ლიდერისგან.pdf
PDF
2020 წელს დაფინანსებული პროექტების ალმანახი.pdf
PDF
C_Level_Reporting_Template_geo.pdf
PDF
COVID19 and Ethical Decision-Making for Social Workers - Published.pdf
PDF
CSR Tolkit for SMEs.pdf
PDF
CSR_manual_geo.pdf
PDF
CSR_MEDIA_Training_manual_1.pdf
PDF
CSR_MEDIA_Training_manual_2.pdf
PDF
CSR_Public_sector.pdf
PDF
GRI_G3.pdf
PDF
Making_the_Connection.pdf
PDF
Non_State_Funding_CSOs_EU_Case_T.Koberidze.ENG
PDF
Non_State_Funding_for_CSOs_Georgia_V.Natsvlishvili.ENG
PDF
Policy_Papers_1_geo.pdf
PDF
Policy_Papers_2_geo.pdf
PDF
SE_BOOK_2019.pdf
PDF
VƏTƏNDAŞ VƏ İQTİSADİYYAT IX-XI SİNİFLƏR ÜÇÜN KÖMƏKÇİ DƏRSLİK.pdf
PDF
VƏTƏNDAŞ VƏ İQTİSADİYYAT Müəllimlər üçün oyunlar və çalışmalar toplusu.pdf
PDF
VƏTƏNDAŞ VƏ İQTİSADİYYAT Şagirdlər üçün çalışmalar əftəri IX-XI siniflər üçün.pdf
PDF
ГРАЖДАНИН И ЭКОНОМИКА спомогательный учебник для учащихся 9-11 классов.pdf
PDF
ГРАЖДАНИН И ЭКОНОМИКА Рабочая тетрадь для учащихся.pdf
PDF
ГРАЖДАНИН И ЭКОНОМИКА Сборник игр и упражнений.pdf
PDF
არასახელმწიფო_დაფინანსება_საქართველოში_CSO_ვ.ნაცვლიშვილი.GEO
PDF
არასახელმწიფო_დაფინანსების_მექანიზმები_თ.კობერიძე_GEO.pdf
PDF
ინფორმაცია სათემო ფონდების შესახებ.pdf
PDF
იურიდიული_მიმოხილვა_საწარმოების_საბაზისო_ვალდებულებები_სურსათის_უვნებლობის_სფეროში.pdf
Word
კვლევის-ანგარიში.docx
PDF
მომხმარებელი ევროპაში დაცულია საქართველოში - არა.pdf
PDF
მოქალაქე და ეკონომიკა დამხმარე სახელმძღვანელო IX-XI კლასელებისათვის.pdf
PDF
მოქალაქე და ეკონომიკა თამაშების და სავარჯიშოების კრებული მასწავლებლისათვის.pdf
PDF
მოქალაქე და ეკონომიკა სავარჯიშოების რვეული მოსწავლისათვის დამხმარე სახელმძღვანელო IX-XI კლასი.pdf
PDF
პროექტები.pdf
Download
Google Docs
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს კვლევა
PDF
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს კვლევა.pdf
PDF
სოციალური მეწარმეობის სახელმძღვანელო.pdf