PDF
1.Програма Школи професійного розвитку викладача МАУП.pdf
PDF
2.Перелік учасників Школи професійного розвитку викладача МАУП.pdf
PDF
Eременко_Юлiя_Олександрiвна.pdf
PDF
Iванюк_Уляна_Володимирiвна.pdf
PDF
Iвасенко_Анна_Володимирiвна.pdf
PDF
Iгнатушенко_Олександра_Сергiiвна.pdf
PDF
Iл_iна_Оксана_Анатолiiвна.pdf
PDF
Авсieвич_Алла_Валерiiвна.pdf
PDF
Азоян_Артем_Акопович.pdf
PDF
Акс_онова_Оксана_Валерiiвна.pdf
PDF
Алieва-Барановс_ка_Вiра_Миколаiвна.pdf
PDF
Алф_орова_Тетяна_Миколаiвна.pdf
PDF
Бахов_Iван_Степанович.pdf
PDF
Башук_Олена_Григорiвна.pdf
PDF
Бензар__Анатолiй_Сергiйович.pdf
PDF
Бобокал_Олена_Миколаiвна.pdf
PDF
Бовсунiвс_ка_Iрина_Володимирiвна.pdf
PDF
Болдирева_Вiкторiя_Михайлiвна.pdf
PDF
Бондаренко_Наталiя_Олександрiвна.pdf
PDF
Боринс_ка_Ол_га_Леонiдiвна.pdf
PDF
Вакулiч_Тетяна_Михайлiвна.pdf
PDF
Веклич_Владислав_Олександрович.pdf
PDF
Вишнiвс_ка_Тетяна_Олексiiвна.pdf
PDF
Войцех_Вiкторiя_Сергiiвна.pdf
PDF
Ворушило_Крiстiна_Борисiвна.pdf
PDF
Гаврилюк_Роман_Анатолiйович.pdf
PDF
Гнилиц_ка_Наталiя_Олегiвна.pdf
PDF
Горошко_Ол_га_Валерiiвна.pdf
PDF
Граб_Марiя_Iванiвна.pdf
PDF
Грабовенко_Наталiя_Валерiiвна.pdf
PDF
Грин_кевич_Васил__Миронович.pdf
PDF
Данилiна_Олена.pdf
PDF
Данилюк_Леся_Григорiвна.pdf
PDF
Дацiй_Олександр_Iванович.pdf
PDF
Долапчи_Наталiя_Олександрiвна.pdf
PDF
Дробот_Дiана_Богданiвна.pdf
PDF
Думка_Христина_Eвгенiвна.pdf
PDF
Зiнченко_Сергiй_Георгiйович.pdf
PDF
Задорожна_Марiанна_Iванiвна.pdf
PDF
Закалик_Галина_Михайлiвна.pdf
PDF
Захарчук_Iван_Романович.pdf
PDF
Захарчук_Iгор_Васил_ович.pdf
PDF
Калiнiн_Андрiй_Миколайович.pdf
PDF
Калiна_Iрина_Iванiвна.pdf
PDF
Капелiста_Iрина_Михайлiвна.pdf
PDF
Каракасiдi_Олена_Федорiвна.pdf
PDF
Карпюк_Сергiй_Васил_ович.pdf
PDF
Ковал__Iнна_Володимирiвна.pdf
PDF
Колгушкiна_Iрина_Iванiвна.pdf
PDF
Коняeва_Лiлiя_Дмитрiвна.pdf