Name
Owner
File size
2021 LushynP., & SukhenkoY. Стор. 57-69. Post-Traumatic Stress Disorder and Post-Traumatic Growth in Dialectical Perspective Implications for Practice.pdf
Owner hidden
Dec 23, 2021
655 KB
More info (Alt + →)
2021 Брюховецька О. В. Особливості прояву ставлення керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до інших людей у процесі комунікації зі споживачами освітніх послуг.pdf
Owner hidden
Dec 23, 2021
266 KB
More info (Alt + →)
2021 Брюховецька О. В. Стор. 324-333. Theoretical bases of introduction of internet technologies in the conditions of digitalization of institutions of higher education.pdf
Owner hidden
Dec 23, 2021
178 KB
More info (Alt + →)
2021 Брюховецька О. В. Чаусова Т. В. The role of money in employees’ life Connection with psychological characteristics of the company staff.pdf
Owner hidden
Dec 23, 2021
527 KB
More info (Alt + →)
2021 Збірник_матер_конф 18.12.2020 (psiholog).pdf
Owner hidden
Dec 23, 2021
2.3 MB
More info (Alt + →)
2021 Інжиєвська Л. А. Використання арт-засобів у психологічному супроводі військовослужбовців.pdf
Owner hidden
Dec 23, 2021
550 KB
More info (Alt + →)
2021 Мухіна Л. Я. Стор. 365-376. Визначення типу образи як ресурс формування готовності до прощення у жінок гуманітарних професій.pdf
Owner hidden
Dec 23, 2021
3.7 MB
More info (Alt + →)
2021 Ставицька С. О. Стор. 99-112. Психосемантичнi основи професiйної самоефективностi студентiв стан сучасного наукового дискурсу.pdf
Owner hidden
Dec 23, 2021
129 KB
More info (Alt + →)
2021 Тези Наука і Молодь_конф_24_06_2021.pdf
Owner hidden
Dec 23, 2021
2.9 MB
More info (Alt + →)
Матеріали-X-Міжн.науково-практ.-конф._21.05.21_до друку.pdf
Owner hidden
Nov 27, 2021
2.5 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder