PDF
2021 LushynP., & SukhenkoY. Стор. 57-69. Post-Traumatic Stress Disorder and Post-Traumatic Growth in Dialectical Perspective Implications for Practice.pdf
PDF
2021 Брюховецька О. В. Особливості прояву ставлення керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до інших людей у процесі комунікації зі споживачами освітніх послуг.pdf
PDF
2021 Брюховецька О. В. Стор. 324-333. Theoretical bases of introduction of internet technologies in the conditions of digitalization of institutions of higher education.pdf
PDF
2021 Брюховецька О. В. Чаусова Т. В. The role of money in employees’ life Connection with psychological characteristics of the company staff.pdf
PDF
2021 Збірник_матер_конф 18.12.2020 (psiholog).pdf
PDF
2021 Інжиєвська Л. А. Використання арт-засобів у психологічному супроводі військовослужбовців.pdf
PDF
2021 Мухіна Л. Я. Стор. 365-376. Визначення типу образи як ресурс формування готовності до прощення у жінок гуманітарних професій.pdf
PDF
2021 Ставицька С. О. Стор. 99-112. Психосемантичнi основи професiйної самоефективностi студентiв стан сучасного наукового дискурсу.pdf
PDF
2021 Тези Наука і Молодь_конф_24_06_2021.pdf
PDF
Матеріали-X-Міжн.науково-практ.-конф._21.05.21_до друку.pdf