Name
Owner
File size
0.uvodni dio
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
1.odluke o dodjeli javnih priznanja
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
2.izmjene poslovnika
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
3.polugodišnje izvješće o radu župana
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
4.izmjene pravilnika o financiranju udruga
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
5.proširenje djelatnosti doma zdravlja
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
6.izmjena svrhe korištenja- Učenički dom KC
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
7.zaključa OŠ VIRJE
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
8.odluka o nagrađivanju učenika i mentora
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
9. Izmjena Odbora za poljoprivredu
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
10.imenovanje sudaca porotnika
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
11.izvješće obdukcija
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
12.Izvješće Međunarodna
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
13.Izvješće zaštita i spašavanje
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
14. Analiza CZ
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
15.izvješće o provedbi savjetovanja
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
16.izvješće 21 suzbijanje korupcija
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
17.izvješće antikorupcijskog povjerenstva
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
18.akcijski plan za sprječavanje korupcije
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
19.izvješće koordinacija
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
20.izvješće službeničkog suda
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
21.izvješće etičkog povjerenstva
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
22.zvješće mjere provođenja eu programa
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
23.izvješće o prirodnim nepogodama
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
24.izvješće ogrjev
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
25.Informacija SCZ
Owner hidden
Feb 7, 2022
Download
No files in this folder.Sign in to add files to this folder