Download
0.uvodni dio
Download
1.odluke o dodjeli javnih priznanja
Download
2.izmjene poslovnika
Download
3.polugodišnje izvješće o radu župana
Download
4.izmjene pravilnika o financiranju udruga
Download
5.proširenje djelatnosti doma zdravlja
Download
6.izmjena svrhe korištenja- Učenički dom KC
Download
7.zaključa OŠ VIRJE
Download
8.odluka o nagrađivanju učenika i mentora
Download
9. Izmjena Odbora za poljoprivredu
Download
10.imenovanje sudaca porotnika
Download
11.izvješće obdukcija
Download
12.Izvješće Međunarodna
Download
13.Izvješće zaštita i spašavanje
Download
14. Analiza CZ
Download
15.izvješće o provedbi savjetovanja
Download
16.izvješće 21 suzbijanje korupcija
Download
17.izvješće antikorupcijskog povjerenstva
Download
18.akcijski plan za sprječavanje korupcije
Download
19.izvješće koordinacija
Download
20.izvješće službeničkog suda
Download
21.izvješće etičkog povjerenstva
Download
22.zvješće mjere provođenja eu programa
Download
23.izvješće o prirodnim nepogodama
Download
24.izvješće ogrjev
Download
25.Informacija SCZ