Download
državno 2015
Download
državno 2016
Download
državno 2017
Download
državno 2018
Download
državno 2019
Download
regijsko 2015
Download
regijsko 2016
Download
regijsko 2017
Download
regijsko 2018
Download
regijsko 2019
PDF
Kriteriji za ocenjevanje daljšega pisnega sestavka.pdf